Rolf Peschinoff

Född 1949, bosatt och verksam i Stockholm. Har under åren utbildats på förberedande konstskolor i Malmö och Stockholm, Konstfackskolan i Stockholm samt Konsthögskolan i Stockholm. Ställt ut konst på flertalet utställningar.
Separatutställningar och samlingsutställningar över hela sverige. Bland annat i Malmö på SDS-hallen, Galleri Doktor Glas i Stockholm, Galleri Äpplet i Helsingborg, Opera Charlottenburg i Köpenhamn samt många många fler.

Representerad i Norrköpings Museum, Borås Museum, Linköpings Museum samt åtskilliga statliga instutioner i Sverige och utomlands.